Updated: 30.01.2023
E-Course
NOK 1 666,84
NOK 1 666,84

Brannvernopplæring for institusjoner

Description
Format
Online
Duration
2h 0m
Certificate
Languages
Norwegian

Kurset er et teorikurs i forebyggende brannvern, ansvar og plikter, brannsikringstiltak, varsling, evakuering og bruk av slukkemiddel. Brannvernopplæring for alle ansatte ved institusjonen. Kurset gjennomgår tema som brannteori, forebyggende brannvern, evakuering og sikre soner, brannscenario, slukkemiddel og lederansvar. Kurset er laget i henhold til forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn.

What you will learn
1. Brannteori
2. Ansvar og rutiner
3. Kontroller
4. Nødlys
5. Opplæring
6. Kontrollrunder
7. Aksjonplan
8. Brannseksjonering
9. Brannlaken
10. Evakuering
11. Brannscenario
12. Bruk av slukkemiddel
13. Slukkeutstyr
14. Generelt lederansvar og varsling
15. Avlesning i display og orienteringsplaner
16. Evakuering til sikker sone
17. Brannalarmanlegg
18. Andre rutiner
Related products